Grenzeloos Aanpoten

Grenzeloos Aanpoten: een nieuwe, tweede Aanpoot-Tak!

'Met Grenzeloos Aanpoten willen we overal in Europa mooie gebieden veilig gaan stellen, door ze als stichting te kopen en te beheren.’

Aanpoten is toe aan de volgende stap. We willen nog meer doen voor de natuur, maar dan in heel Europa! Natuur gaat immers over grenzen. Een Nederlands bos stopt niet aan de grens met Duitsland. En een koperwiek die in Estland broedt, kun je ‘s winters zomaar in je tuin aantreffen. Voor de natuur is er altijd al één Europa geweest: 

Maar qua Europese wetgeving zijn we nog lang niet zover. Met het wankelen van de Europese Natuurherstelwet komt bestaande en nieuwe natuur onder druk te staan. Er hoeft maar een wisseling van politieke wacht te zijn en de (beschermde) status van natuur kan zomaar veranderen. Dat maakt het kwetsbaar.

Dus nemen we ook hierbij het heft in eigen handen. We beginnen een nieuwe, tweede Aanpoot-tak: Grenzeloos Aanpoten!

 

Wat gaan we doen?

Met Grenzeloos Aanpoten willen we overal in Europa mooie gebieden veilig gaan stellen, door ze als stichting te kopen en te beheren.  De financiering hiervan komt vanuit de donaties die we via de GoFundMe-pagina binnenkrijgen.

We mikken op relatief kleine gebieden als natuur hubs. Met relatief klein bedoelen we tussen de 10 en 50 ha. Want willen we Nederlandse natuur kunnen herstellen, dan moeten we Europese natuur beschermen. Om te beginnen in Estland. 

Waarom land kopen in Estland?

In Estland is de natuur nog ongerept. De gebieden daar zijn van zichzelf nog veel rijker aan soorten dan gebieden hier in Nederland. Nog wel. Want de Estse natuur staat, net als hier, onder druk: door ontginning, ontbossing, cultivering en ook daar is klimaatverandering een grote vijand.  In Nederland is er op die manier al veel verloren gegaan, maar daar kunnen we het nog beschermen! Er zitten soorten als klapekster en korhoen die hier als broedvogels bijna niet meer voor komen. Het hoogveen dat hier in Nederland verdwenen is, is daar nog aanwezig. 

Er is nog een voordeel. Omdat de prijs per hectare, in een land als Estland, vele malen lager ligt, kunnen we daar veel grotere gebieden beschermen dan hier. Om een voorbeeld te geven: met het geld waar we hier 1 hectare grond van kopen waar we natuur van willen maken, heb je in Estland met wat geluk 50 hectare natuur met de meest fraaie Europese soorten. En dat is natuur die we niet eens hoeven te herstellen. We moeten het enkel houden zoals het is.

 

wil je europese natuur beschermen? doneer dan hier!

Met jouw donatie of de donatie van jouw organisatie, zijn we in staat om de zo belangrijke Europese natuur te beschermen, op een simpele, maar veilige en effectieve manier. Wil je doneren? Klik dan op de onderstaande knop!

Maar huh? Hoe zit het dan met het ‘originele’ Aanpoten?

Maak je geen zorgen: we blijven in Nederland uiteraard onverminderd Aanpoten, met net zoveel plezier en enthousiasme! Wij zien het zo: de originele tak Aanpoten is Nederlands natuurherstel en deze nieuwe tak Grenzeloos Aanpoten is Europees natuurbehoud. De beide takken hebben eigenlijk hetzelfde principe: houd het simpel, houd het transparant en houd het overzichtelijk. Niet te veel praten, maar daadwerkelijk doen: beschermen die natuur! Want het zou zo zonde zijn als we hier iets creëren, wat elders in Europa nog aanwezig is en beetje bij beetje verdwijnt, door bijvoorbeeld ontbossing of ontginning van veen.

Waarom geen land kopen in Nederland?

Zoals eerder gezegd; de natuur kent geen grenzen. Het is van groot belang dat de Europese natuur behouden blijft, ook (of eigenlijk juist) voor de Nederlandse natuur. We kunnen hier van alles herstellen, maar als er elders natuur verdwijnt, zal al dat herstelwerk hier de Nederlandse natuur niet redden. In Nederland kennen we vele natuurorganisaties die hier al goed werk doen op natuurgebied. En met bijvoorbeeld ‘Land van Ons’ hebben we een geweldige partij die landbouwgrond opkoopt in Nederland en deze grond weer rijker aan soorten maakt. Een bijkomende (eerder genoemde) reden is dat in Nederland grond erg duur is. We beschermen in het buitenland vele malen meer met ons budget dan hier.

Richten jullie je alleen op Estland?

We richten ons niet specifiek op Estland, maar Estland is wel een springplank naar meer. Uiteindelijk willen we gebieden gaan beschermen in heel Europa, en dan met name in Oost-Europa. De natuur is er vaak adembenemend mooi en nog ongerept. Er zitten soorten die we hier in Nederland vroeger ook hadden, maar die verdwenen door andere vormen van landgebruik. Daar kunnen we beschermen, wat hier niet snel terug zal komen.

Hoe onderhouden jullie de gebieden?

We proberen terreinen te kopen die weinig tot geen onderhoud vergen. In het eerste gebied dat we nu hebben aangekocht is onderhoud zelfs niet toegestaan. Sterker nog: Omdat we er niks mogen doen aan onderhoud, ontvangen we een (kleine, jaarlijkse) subsidie van de Estlandse overheid. Dit geld investeren we in Nederland weer in struiken, om hagen Aan te Poten. We zullen met lokale vrijwilligers samenwerken om de gebieden te controleren.

Gebruiken jullie de donaties voor de struiken voor het aankopen van land?

Nee, dit is niet het geval. Voor het aankopen van grond zijn we een nieuwe GoFundMe-pagina gestart, die je op deze pagina vindt. Het zijn dus twee aparte takken binnen Aanpoten en zo kun je als donateur dus zelf kiezen wat er met je donatie gebeurt: óf voor struiken en hagen in Nederland, óf voor het beschermen van de Europese natuur.

Hebben jullie ANBI-Status?

Ja! Die hebben we! Dat betekent dat je donatie aftrekbaar is van de belasting.