Aanpoten

toekomstbeeld

wat is aanpoten

AANPOTEN is een idee van de vrienden Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein om op een zo simpel mogelijke manier de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen. Simpelweg door het aanplanten van inheemse struiken en bomen, daar waar er vraag naar is, enerzijds. En anderzijds door een transparant platform te bieden waar je kunt doneren (en op die manier ook nog je CO2-uitstoot te compenseren).  Alle donaties worden direct ingezet om struiken en bomen te kopen en eventuele onkosten te vergoeden van onze vrijwilligers (bijvoorbeeld reiskosten wanneer we de beplanting rondbrengen). Voor de duidelijkheid, dit is een platform zonder winstoogmerk!

In ons toekomstbeeld zien we in Nederland een netwerk van miniatuur natuurgebiedjes als springplank voor de biodiversiteit. In eigen beheer van particulieren, boeren, landeigenaren.  

Er moet veel gebeuren in Nederland als het om natuurherstel gaat, en wat ons betreft gebeurt het te langzaam.

Kortom: zorg jij voor de plek of steun je ons, dan zorgen wij voor de struiken en bomen. Natuurherstel, we doen het zelf wel!

aanpootdagen

2 momenten per jaar (voorjaar en najaar) zullen we onze Aanpoot-Dagen hebben. En ja, dat komen we zelf doen.
We werken standaard met 10 inheemse soorten: Meidoorn, Sleedoorn, Vlier, Vogelkers, Hondsroos, Sporkehout, Hazelaar, Lijsterbes, Gelderse Roos en Geoorde Wilg. (Enkele uitzonderingen daargelaten i.v.m. mogelijkheid van levering)
Op elke stuk land zullen we 250 stuks struiken leveren in een combinatie van bovenstaande soorten.

Wist-je-dat: De Aanpootdagen voor het jaar al helemaal vol zitten!
Dat is natuurlijk super goed nieuws voor de natuur.
En voor alle natuurherstellers met land; wees niet getreurd,
we gaan gewoon door met de plannen, dus blijf je vooral aanmelden!