Aanpoten

Natuurherstel, wij doen het wel… 

toekomstbeeld

wat is aanpoten

AANPOTEN is een idee van de vrienden Ruurd Jelle van der Leij en Ruben Hein om op een zo simpel mogelijke manier de biodiversiteit in Nederland te helpen herstellen. Simpelweg door het aanplanten van inheemse struiken en bomen, daar waar er vraag naar is, enerzijds. En anderzijds door een transparant platform te bieden waar je kunt doneren (en op die manier ook nog je CO2-uitstoot te compenseren).  Alle donaties worden direct ingezet om struiken en bomen te kopen en eventuele onkosten te vergoeden van onze vrijwilligers (bijvoorbeeld reiskosten wanneer we de beplanting rondbrengen). Voor de duidelijkheid, dit is een platform zonder winstoogmerk!

In ons toekomstbeeld zien we in Nederland een netwerk van miniatuur natuurgebiedjes als springplank voor de biodiversiteit. In eigen beheer van particulieren, boeren, landeigenaren.  

Er moet veel gebeuren in Nederland als het om natuurherstel gaat, en wat ons betreft gebeurt het te langzaam.

Kortom: zorg jij voor de plek of steun je ons, dan zorgen wij voor de struiken en bomen. Natuurherstel, we doen het zelf wel!

hoe werkt aanpoten?

Binnen dit platform zijn er 2 mogelijkheden.

Optie 1 - ik heb land

Ben je in het bezit van ½ hectare grond of meer, en wil je dat meer natuurinclusief maken? Meld je dan aan om in aanmerking te komen voor struiken die het Nederlandse landschap helpen herstellen.

Optie 2 - ik wil doneren

Wil je je uitstoot compenseren of deel je gewoon ons gevoel? Doneer door op de DONEER button te drukken, zodat wij kunnen blijven Aanpoten.

aanpootdagen

2 momenten per jaar (voorjaar en najaar) zullen we onze Aanpoot-Dagen hebben. En ja, dat komen we zelf doen.
We werken standaard met 10 inheemse soorten: Meidoorn, Sleedoorn, Vlier, Krent, Hondsroos, Sporkehout, Hazelaar, Lijsterbes, Gelderse Roos en Geoorde Wilg. (Enkele uitzonderingen daargelaten i.v.m. mogelijkheid van levering)
Op elke stuk land zullen we 250 stuks struiken leveren in een combinatie van bovenstaande soorten.

Wist-je-dat: De Aanpootdagen voor het jaar al helemaal vol zitten!
Dat is natuurlijk super goed nieuws voor de natuur.
En voor alle natuurherstellers met land; wees niet getreurd,
we gaan gewoon door met de plannen, dus blijf je vooral aanmelden!

2021

2022

ACHTERGROND

We stropen de mouwen op, we moeten gewoon Aanpoten…

Startschot voor dit initiatief was de verkoop van Ruben’s vinyl OCEANS. Per verkochte vinyl zou er 1 boom aangeplant worden. Na een avond aan Ruurd Jelle’s keukentafel kwamen we erachter dat het allemaal nog effectiever, simpeler en duurzamer kan.  In plaats van 1 boom per vinyl, planten we nu wel 4 a 5 struiken en/of bomen. 

Ruurd Jelle’s ervaring en tomeloze enthousiasme over zijn eigen miniatuur natuurgebied, maakte het niet meer dan logisch voor Ruben om zijn OCEANS vinyl een doorstart te geven. Met het startkapitaal van alle verkochte vinyl kunnen we de eerste ca 2200 struiken en bomen planten. En dat is slechts het begin. Want met Aanpoten hopen we dit te kunnen blijven doen. 

Ruurd Jelle is ecoloog en werkt als fotograaf en wildlife filmer aan tal van projecten. Hij schrijft en fotografeert voor magazines en boeken in Nederland, levert foto’s aan boeken wereldwijd en hij filmt voor Ruben Smit productions (o.a. voor de films  ‘Wad’ en ‘Grutto’). Ruurd Jelle toverde in Corona tijd een stuk weiland in een half jaar tijd om tot een natuurparadijs. Binnen de kortste keren zaten er de meest bijzondere soorten.  ”Het is wonderlijk hoe beesten zo’n klein gebiedje vinden.”

Ruben Hein is artiest en fanatiek natuurliefhebber. In het voorjaar van 2022 bracht Ruben Hein zijn laatste plaat uit getiteld ‘OCEANS’. Daarnaast bracht hij gelijktijdig de Antarctica documentaire ‘Sounds of the South’ uit. Als artiest zet Ruben zich, op en naast het podium,  op vele vlakken in voor natuurbehoud en herstel van biodiversiteit. 

Dankjewel!

en tot snel